ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ, 12/03/2013 - 13:20 -- manager
ประเภทข่าว: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในหัวข้อ "การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนสู่สากล" ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดได้ที่ http://www.ubruirc2014.com และสอบถามได้ที่ ubruirc2014@gmail.com โทรศัพท์ 045 352000 ต่อ 1120 โทรสาร 045 352129

เอกสารแนบ: 
AttachmentSize
สแกน0005.pdf756.69 KB